• image01

    O NAS

Znanost v Kolesarstvo, d.o.o.Podjetje Znanost v Kolesarstvo je hčerinsko podjetje podjetja S2P, d.o.o. ki  je bilo ustanovljeno leta 2010 z namenom znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela, primarno na področju kineziologije, medicine, rehabilitacije in meroslovja.

Še pred uradno ustanovitvijo podjetja, je aktualna raziskovalna skupina skupaj sodelovala pri pripravi različnih projektov znotraj katerih so se jim rojevale ideje o zasnovi linij produktov za športno in medicinsko diagnostiko. Linija produktov danes obsega različne merilne module, ki so namenjeni uporabi v športni medicini. Prvotni skupini so se pridružili novi sodelavci na področju tehnološkega razvoja, raziskovalnega dela in trženja. Podjetje želi postati eden vodilnih ponudnikov sodobnih sistemov za diagnostiko, vrednotenje in usmerjanje transformacijskih procesov v športu in rehabilitaciji.

Zaradi stalnega razvoja novih merilnih modulov in razvoja postopkov meritev se je podjetje dodatno osredotočilo na nudenje strokovnih storitev širši javnosti, kjer je na voljo celotna linija lastnih produktov. V letu 2013 se je znotraj podjetja ustanovil sodobni vadbeno-diagnostični center, kjer strokovno izobražen kader izvaja diagnostične meritve in kinezioterapijo. Trenutno sta glavni področji na katerih ponujamo storitve bolečina v križu in kolesarstvo

Sedež podjetja je v Tehnološkem parku v Ljubljani.


N: Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Slovenija
Ekipa


Dr. BORUT FONDA, mag. kin., dipl. kond. tren.

  • Vodja Cycling Science


Borut je nekdanji gorski kolesar v Olimpijski disciplini kros. Po končani karieri tekmovalca je sodeloval s kolesarji na področju kondicijske priprave in kot svetovalec za optimizacijo položaja na kolesu. Diplomiral je na Fakulteti za Šport v Ljubljani s področja kondicijsko treniranje in magistriral iz Aplikativne kineziologije na Univerzi na Primorskem s področja fiziologije športa.

Borut je z odliko doktoriral na Univerzi v Birminghamu v Veliki Britaniji, z raziskovalno usmerjenostjo v biomehaniko, motorično kontrolo in ergonomijo med kolesarjenjem. Njegov cilj je razviti nove smernice in celostni merilni modul za izvajanje bike fittinga, ki za vhodne parametre upošteva razlike med posamezniki in njihovimi potrebami. 

Borut je idejni vodja programa Cycling Science na katerem je aktivno delal zadnji dve leti. Je avtor večkrat nagrajenega patenta premične sedežne opore ter avtor številnih znanstvenih in strokovnih publikacij s področja motorične kontrole, biomehanike in ergonomije med kolesarjenjem. Je eden izmed bolj cenjenih in prepoznavnih biomehanikov kolesarjenja na svetu.
Dr. NEJC ŠARABON, dipl. fiziot., prof. šp. vzg.

  • Direktor podjetja S2P

Dr. Šarabon je predavatelj in nosilec številnih dodiplomskih in podiplomskih predmetov na študijskem programu Aplikativne kineziologije na Univerzi na Primorskem.

Hkrati je direktor in ustanovitelj podjetja S2P. Po končanem dodiplomskem in podiplomskem študiju na Fakulteti za šport in Zdravstveni fakulteti (fizioterapija) na Univerzi v Ljubljani, je svoje znanje nadgradil še s post-doktorskem študijem na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo v UKC Ljubljana.

V svoji trenerski karieri je sodeloval z mnogimi športniki na področju kondicijske priprave in fizioterapije. V sklopu programa S2P Cycling je Dr. Šarabon odgovoren za izobraževanje kadra in strokovno pomoč celotni ekipi. Aktivno sodeluje pri pripravi strokovnih delavnic in predavanj s področja preventive pred poškodbami in regeneracije. Aktivno sodeluje tudi pri raziskovalnih, razvojnih in storitvenih aktivnsotih , ki jih nudi S2P Cycling.

ALEKSEJ DOLINŠEK, dipl.šp.rek., kond. tren.

  • Strokovni sodelavec Cycling Science

Aleksej Dolinšek je diplomant Fakultete za šport, kondicijski trener in trener kolesarstva II. Ukvarja z vsemi vrstami kolesarstva in se je dvakrat udeležil ultramaratonske Dirke okoli Slovenije. Na Fakulteti za šport v Ljubljani je diplomiral iz kondicijske priprave kolesarjev, zanimajo ga tudi drugi vzdržljivostni športi, predvsem tek in tek na smučeh.

Trenutno končuje magistrski študij Aplikativne kineziologije, kjer raziskuje biomehaniko kolesarjenja.

Aleksej v programu S2P Cycling Science skrbi za izvajanje storitev bike fittinga, športne diagnostike in osebnega trenerstva. Poleg tega je aktivno vključen v razvojno in znanstveno delo podjetja. Njegov cilj je visokotehnološke storitve približati uporabnikom ter uspešno voditi vadbeni proces športnikov.

Razvojna ekipa

Skupina mehanskih, elektro in računalniških inženirjev nudi stalno tehnično podporo pri razvoju in nadgradnji merilnih sistemov, ki jih uporabljamo v procesih bike fittinga. Razvojno ekipo vodi Dr. Andrej Panjan, ki je hkrati nosilni inženir pri izdelavi programskih produktov in razvoju algoritmov umetne inteligence. Miroslav Savić je zadolžen za razvoj elektronskih delov in senzornih elementov, pomoč pa nudi tudi na razvoju računalniških programov. Za razvoj mehanike in industrijsko oblikovanje je zadolžena Barbara Bastar, ki se aktivno vključuje tudi v samo testiranje prototipov.


Kinezioterapevtska ekipa

Terapevtsko ekipo pod vodstvom Dr. Šarabon Nejca dopolnjujejo še fizioterapevt Matej Voglar in kinezioterapevt Jernej Rošker. Gre za strokovno usposobljene terapevte z več-letnimi izkušnjami v rehabilitaciji športnikov. Ekipa se tesno povezuje z zdravniki specialisti iz športno-medicinskih klinik v Sloveniji in tujini.


 

Raziskovalna ekipa

Visoko referenčna raziskovalna skupina ”Laboratorij za motorično kontrolo in motorično obnašanje” v podjetju S2P je zelo aktivna tudi na področju biomehanike, ergonomije in motorične kontrole med kolesarjenjem. Skupina tesno sodeluje s School of Sport, Exercise & Rehabilitation Sciences iz Univerze v Birminghamu in oddelkom za Aplikativno kineziologije iz Univerze na Primorskem.
Partnerji

S2P, d.o.o.

Matično podjetje S2P skrbi za razvoj potrebne tehnologije in nudi popolno tehnično podporo. V sklopu raziskovalne skupine znotraj podjetja se izvajajo vse raziskave na katerih temeljijo naše storitve.

www.s2p.si
Motus Melior, Sportski i rehabilitacijski centarMotus Melior je vadbeno-rehabilitacijski center v Zagrebu, ki s priznano strokovno ekipo skrbi za kondicijsko pripravo, rehabilitacijo in prehransko svetovanje. Z Motus Melior sodelujemo pri pripravi strokovnih seminarjev in delavnic.

www.motus-melior.hrZVD, Center za medicino Športa Ljubljana

Center za medicino športa je sodoben izvajalec funkcionalne diagnostike v Slovenij. Z Dr. Petro Zupet, specialistko medicine športa, sodelujemo na področju rehabilitacije in klinične obravnave kolesarjev.


www.cms-zvd.si
ZD Metelkova, Center medicine dela, prometa in športa

Center medicine dela, prometa in športa v Zdravstvenem domu Metelkova (Ljubljana) skrbi za funkcionalno diagnostiko športnikov. Zdravnik specialist Dr. Martin Zorko se aktivno vključuje v storitve na področju rehabilitacije in klinične obravnave, sodelujemo pa tudi raziskovalno.


www.zd-lj.si
Univerza na Primorskem, Aplikativna kineziologija

Pedagoško in raziskovalno sodelovanje na področju športnega treninga, regeneracijskih tehnik in kinezioterapije neposredno prenašamo v prakso. Sodelovanje poteka pri izvajanju predmetov na dodiplomski (Osnove atletike in kondicijska priprava, kinezioterapija, osnove športne vadbe) in podiplomski (Motorična kontrola in motorično učenje, regeneracijske tehnike, snovanje merilnih sistemov) ravni. Raziskovalno neposredno sodelujemo tudi z Inštitutom za kineziološke raziskave


www.upr.si
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za Šport, Laboratorij za biomehaniko

Raziskovalno sodelovanje z Laboratorijem za biomehaniko na Fakulteti za Šport je usmerjeno v biomehanske analize med kolesarjenjem. Vodja laboratorija Dr. Matej Supej je svetovno priznan strokovnjak za biomehanske analize.


www.fsp.uni-lj.si